محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1521 Metoclopramide Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 2 Ml - 839 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1522 Metoclopramide Hydrochloride Solution, Drops Oral 4 Mg/1Ml 15 Ml - 840 کارخانجات داروپخش قطره خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1523 Metoclopramide Hydrochloride Tablet Oral 10 Mg - 841 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1524 Metronidazole Injection, Solution Parenteral 5 Mg/1Ml 100 Ml Infu-Nidazole 0.5% 843 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1525 Metronidazole Injection, Solution Parenteral 5 Mg/1Ml 100 Ml - 843 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1526 Metronidazole Tablet Oral 250 Mg - 845 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIPARASITIC PRODUCTS, INSECTICIDES AND REPELLENTS قدیمی
1527 Metronidazole Tablet Vaginal 500 Mg - 846 پارس دارو قرص واژینال انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
1528 Midazolam Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 1 Ml Midazolex 852 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1529 Midazolam Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 1 Ml - 852 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1530 Midazolam Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 1 Ml - 852 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1531 Midazolam Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 1 Ml - 852 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1532 Mupirocin Ointment Topical 2 % 15 G Mupica 875 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1533 Mupirocin Ointment Topical 2 % 15 G - 875 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1534 Mupirocin Ointment Topical 2 % 15 G - 875 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1535 Nandrolone Decanoate Injection Parenteral 25 Mg/1Ml Nandrodec 884 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1536 Nandrolone Decanoate Injection Parenteral 25 Mg/1Ml Decabolex 884 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1537 Naphazoline Hydrochloride Solution, Drops Nasal 0.05 % 10 Ml - 886 کارخانجات داروپخش قطره بینی انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
1538 Naphazoline Hydrochloride Solution, Drops Ophthalmic 0.1 % 10 Ml - 887 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
1539 Naproxen Tablet Oral 250 Mg - 889 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
1540 Naproxen Tablet Oral 250 Mg - 889 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی