محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1461 Vitamin C Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 5 Ml - 1301 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1462 Vitamin C Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 5 Ml - 1301 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
1463 Vitamin D3 Capsule Oral 50000 [Iu] D-Vitin 1303 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1464 Water Injection Parenteral 5 Ml - 1311 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1465 Water Injection Parenteral 5 Ml - 1311 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1466 Zinc Oxide Ointment Topical 25 % 30 G Ipozinc 1316 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1467 Zinc Oxide Ointment Topical 25 % 30 G - 1316 کارخانجات داروپخش نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
1468 Barium Sulfate Powder, For Suspension Oral 135 G Barex 1334 کارخانجات داروپخش پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1469 Cefotaxime Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 1336 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1470 Naloxone Hydrochloride Injection Parenteral 0.4 Mg/1Ml - 1341 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
1471 Codeine Phosphate 30Mg Tab - 1352 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1472 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 1 Ml Relidin 1354 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1473 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 1 Ml - 1354 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1474 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 1 Ml - 1354 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1475 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 1 Ml - 1354 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1476 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml Relidin 1355 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1477 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml - 1355 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1478 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 2 Ml - 1355 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1479 Fentanyl (As Citrate) Injection Parenteral 50 Ug/1Ml 10 Ml Feniject 1359 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1480 Maprotiline Hydrochloride Tablet Oral 75 Mg - 784 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی