محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
1021 Epinephrine Injection Parenteral 0.1 Mg/1Ml 10 Ml - 10484 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1022 Teicoplanin Injection, Powder, For Solution Parenteral 400 Mg Exiplanin 10488 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1023 Simethicone (Dimethicone Activated) Capsule, Liquid Filled Oral 125 Mg D-Gas 10541 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1024 Glatiramer Acetate Injection, Solution Parenteral 20 Mg/1Ml Caspiramer 10683 داروسازی کاسپین تامین سرنگ آماده تزریق (PFS) انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS تازه وارد
1025 Colistimethate Sodium Injection, Powder, For Solution Parenteral 1000000 [Iu] - 10730 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
1026 Colistimethate Sodium Injection, Powder, For Solution Parenteral 1000000 [Iu] Clovent 10730 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
1027 Ciprofloxacin Injection, Solution Intravenous 2 Mg/1Ml 100 Ml Infu-Luxacin 0.2% 10757 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1028 Ciprofloxacin Injection, Solution Intravenous 2 Mg/1Ml 100 Ml - 10757 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
1029 Potassium Citrate Tablet, Extended Release Oral 10 Meq - 2450 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1030 Rizatriptan Tablet Oral 10 Mg - 2455 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
1031 Sertaconazole Nitrate Cream Topical 2 % 30 G Sertafan 2456 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS تازه وارد
1032 Rituximab Injection, Solution Parenteral 10 Mg/1Ml 10 Ml - 2473 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1033 Rituximab Injection, Solution Parenteral 10 Mg/1Ml 50 Ml - 2474 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1034 Carvedilol Tablet Oral 6.25 Mg Inotive 2475 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1035 Carvedilol Tablet Oral 6.25 Mg - 2475 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1036 Carvedilol Tablet Oral 6.25 Mg - 2475 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
1037 Trastuzumab Injection, Powder, Lyophilized, For Solution Parenteral 440 Mg - 2481 کارخانجات داروپخش ویال لیوفیلیزه انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
1038 Ursodeoxycholic Acid Capsule Oral 300 Mg Ursopars 2497 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1039 Ursodeoxycholic Acid Capsule Oral 300 Mg Ursodex 2497 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
1040 Ursodeoxycholic Acid Capsule Oral 300 Mg - 2497 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی