محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
961 Sodium Bicarbonate Injection Parenteral 8.4 % 50 Ml - 7601 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
962 Sodium Bicarbonate Injection Parenteral 8.4 % 50 Ml - 7601 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
963 Anagrelide Hydrochloride Capsule Oral 500 Ug Agryplete 7659 پارس دارو کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
964 Valproate Sodium Syrup Oral 200 Mg/5Ml 120 Ml - 7669 لابراتورهای رازک مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
965 Fentanyl (As Citrate) Injection Parenteral 50 Ug/1Ml 2 Ml Feniject 7830 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
966 Fentanyl (As Citrate) Injection Parenteral 50 Ug/1Ml 2 Ml - 7830 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
967 Duloxetine Capsule, Delayed Release Oral 30 Mg - 7845 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
968 Duloxetine Capsule, Delayed Release Oral 30 Mg - 7845 لابراتورهای رازک کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
969 Venlafaxine Tablet Oral 37.5 Mg - 7932 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
970 Labetalol Hydrochloride Injection Parenteral 5 Mg/1Ml 20 Ml Labiject 8004 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
971 Cinacalcet (As Hydrochloride) Tablet Oral 30 Mg - 8066 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
972 Losartan Potassium / Hydrochlorothiazide Tablet Oral 50 Mg/12.5 Mg Lozaten-H 8256 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
973 Losartan Potassium / Hydrochlorothiazide Tablet Oral 50 Mg/12.5 Mg - 8256 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
974 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 20 % 10 Ml - 8269 داروسازی شهید قاضی آمپول پلاستیکی انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
975 Moxifloxacin (As Hydrochloride) Tablet Oral 400 Mg Vimox 8277 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
976 Linezolid Tablet Oral 600 Mg Exizolid 8300 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
977 Fluconazole Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 100 Ml Candiconazol 8529 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
978 Vitamin B6 Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 3 Ml Vibsix 8620 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
979 Vitamin B6 Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 3 Ml - 8620 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
980 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 10 Mg Xibetal 8904 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد