محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
721 Ferric Carboxymaltose Injection Parenteral 50 Mg/1Ml 10 Ml - 16954 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
722 Ringer Lactate Injection, Solution Intravenous 130 Meq/3 Meq/4 Meq/109 Meq/28/1L 250 Ml - 17070 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
723 Ibuprofen Gel Topical 5 % 60 G - 17104 لابراتورهای رازک نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
724 Etherified Starch Injection, Solution Parenteral 6 % 500Milliliter Vol Starch 17247 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
725 Opium Tincture Oral 10 Mg/1Ml 250 Ml Dipium 17486 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
726 Opium Tincture Oral 10 Mg/1Ml 250 Ml - 17486 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
727 Opium Tincture Oral 10 Mg/1Ml 250 Ml - 17486 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
728 Dexmedetomidine Hydrochloride Injection, Solution, Concentrate Parenteral 100 Ug/1Ml 2 Ml Medonex 17581 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
729 Rivaroxaban Tablet Oral 10 Mg Prexaban 17597 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
730 Rivaroxaban Tablet Oral 10 Mg Clotox 17597 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
731 Gemifloxacin Tablet Oral 320 Mg Gemox 17672 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
732 Gemifloxacin Tablet Oral 320 Mg Gemflox 17672 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
733 Calcipotriol / Betamethasone Dipropionate Ointment Topical 0.005 %/0.064 % 30 G Psoriabet 17677 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
734 Polyethylene Glycol - Electrolyte 2 Powder, For Solution Oral 17.6 Mmol/1.46 G/1.68 G/0.745 70 G - 17761 کارخانجات داروپخش ساشه (پودر/گرانول/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
735 Immune Globulin Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 50 Ml - 17773 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
736 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 20 % 50 Ml - 17832 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
737 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 20 % 50 Ml - 17832 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
738 Sodium Bicarbonate Injection Parenteral 7.5 % 50 Ml - 17833 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
739 Sodium Bicarbonate Injection Parenteral 7.5 % 50 Ml - 17833 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
740 Vancomycin Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 17886 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی