محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
641 Adult Cold Preparations (4-7) Tablet Oral 500 Mg/10 Mg/25 Mg Cold Stop Razak 52071 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
642 Rocuronium Bromide Injection, Solution Parenteral 10 Mg/1Ml 10 Ml - 52073 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
643 Balanced Salt Solution (2) Solution Ophthalmic 0.64 Mg/0.075 Mg/0.03 Mg/0.048/1Ml 1000 Ml - 52079 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم شستشو انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
644 Ondansetron Tablet Oral 8 Mg Oditron 52086 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
645 Potassium Chloride Injection Intravenous 0.15 % 500 Ml - 52102 داروسازی شهید قاضی فرآورده حجیم تزریقی انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
646 Metformin Hydrochloride / Linagliptin Tablet Oral 1000 Mg/2.5 Mg - 52111 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
647 Empagliflozin Tablet Oral 25 Mg Empatus 52137 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
648 Empagliflozin Tablet Oral 25 Mg Emifloz 52137 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
649 Empagliflozin Tablet Oral 25 Mg Emabet 52137 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
650 Empagliflozin Tablet Oral 25 Mg - 52137 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
651 Empagliflozin Tablet Oral 10 Mg Empatus 52138 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
652 Empagliflozin Tablet Oral 10 Mg Emifloz 52138 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
653 Empagliflozin Tablet Oral 10 Mg Emabet 52138 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
654 Empagliflozin Tablet Oral 10 Mg - 52138 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
655 Acetaminophen / Caffeine / Codeine Phosphate Tablet Oral 300 Mg/15 Mg/15 Mg Noblegin 52159 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
656 Acetaminophen / Caffeine / Codeine Phosphate Tablet Oral 300 Mg/15 Mg/15 Mg - 52159 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
657 Dapagliflozin (As Propanediol) Tablet Oral 10 Mg - 52167 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
658 Empagliflozin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg/500 Mg Empatus- Plus 52173 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
659 Empagliflozin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg/500 Mg - 52173 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
660 Empagliflozin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg/1000 Mg Empatus- Plus 52174 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد