محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
621 Acetylcysteine Injection Parenteral 200 Mg/1Ml 10 Ml Exinace 51914 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
622 Latanoprost Solution, Drops Ophthalmic 50 Ug/1Ml 5 Ml - 51917 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
623 Dexamethasone Tablet Oral 4 Mg - 51923 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS قدیمی
624 Sodium Bicarbonate Injection Parenteral 8.4 % 10 Ml Sodobica 51939 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
625 Sildenafil Citrate Gel Topical 1 % 15 G Euphogel 51942 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
626 Sildenafil Citrate Gel Topical 1 % 15 G - 51942 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
627 Deferasirox Tablet Oral 90 Mg Elijaide 51953 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
628 Deferasirox Tablet Oral 180 Mg Elijaide 51954 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
629 Deferasirox Tablet Oral 180 Mg Defrazex 51954 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
630 Deferasirox Tablet Oral 360 Mg Elijaide 51955 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
631 Deferasirox Tablet Oral 360 Mg Defrazex 51955 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS تازه وارد
632 Polyethylene Glycol - Electrolyte 1 Powder, For Solution Oral 13.125 G/0.3507 G/0.1785 G/0.0 13.87 G - 51958 کارخانجات داروپخش ساشه (پودر/گرانول/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
633 Azithromycin Powder, For Suspension Oral 100 Mg/5Ml 30 Ml Zimexir 51960 داروسازی اکسیر پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
634 Azithromycin Powder, For Suspension Oral 100 Mg/5Ml 30 Ml - 51960 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
635 Dapoxetine (As Hydrochloride) Tablet Oral 60 Mg Daxopil 51970 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
636 Tenofovir Alafenamide (As Fumarate) Tablet Oral 25 Mg - 51976 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
637 Clindamycin / Tretinoin Gel Topical 1.2 %/0.025 % 30 G Clindaplus 51995 لابراتورهای رازک نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
638 Clotrimazole / Betamethasone Cream Topical 1 %/0.05 % 15 G Lotribet 52001 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS تازه وارد
639 Clotrimazole / Betamethasone Cream Topical 1 %/0.05 % 15 G - 52001 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
640 Succinylcholine Chloride Injection Parenteral 20 Mg/1Ml 5 Ml Succyl 52003 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی