محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
521 Methadone Crude - 76993 (Crude) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
522 Opium Tincture 1 % - 8008604 (SB 1% ) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) بالک مایع انسانی دارویی/مخدر محصول نیمه ساخت NERVOUS SYSTEM قدیمی
523 Ciprofloxacin Base Injection Grade - 85721331 (I) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
524 Ciprofloxacin Hydrochloride Injection Grade - 86393320 (I) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
525 Ciprofloxacin Hydrochloride Injection Grade High Pure - 86393320 (IH) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
526 Orlistat Pellet 35% - 96829582 (Pe 35%) شیمی دارویی داروپخش پلت انسانی دارویی محصول نیمه ساخت ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
527 Orlistat Pellet 50 % - 96829582 (Pe 50%) شیمی دارویی داروپخش پلت انسانی دارویی محصول نیمه ساخت ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
528 Capsule Shell 0 - APICAP0 ژلاتین کپسول ایران کپسول سخت انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
529 Capsule Shell 00 - APICAP00 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
530 Capsule Shell 0L - APICAP0L ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
531 Capsule Shell 1 - APICAP1 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
532 Penicillin V Powder, For Suspension Oral 250 Mg/5Ml 100 Ml - 52402 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
533 Antihistamine Decongestant (2) Tablet Oral 4 Mg/10 Mg - 52460 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
534 Antihistamine Decongestant (2) Tablet Oral 4 Mg/10 Mg - 52460 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
535 Sildenafil (As Citrate) Tablet, For Suspension Oral 50 Mg Prigra 52512 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
536 Acetaminophen / Oxycodone Hydrochloride Tablet Oral 325 Mg/5 Mg - 52632 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
537 Favipiravir Tablet Oral 500 Mg - 52661 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
538 Sildenafil Citrate Gel Topical 1 % 20 G Euphogel 52667 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
539 Desonide Ointment Topical 0.05 % 15 G Desoquel 52670 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
540 Antihistamine Decongestant (2) Capsule, Liquid Filled Oral 4 Mg/10 Mg - 52681 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد