محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
851 Metformin Hydrochloride Tablet Oral 1000 Mg - 10915 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
852 Fenofibrate Capsule Oral 100 Mg Trirole 10932 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
853 Adult Cold Preparations (5-1) Tablet Oral 325 Mg/15 Mg/5 Mg Exacold Day&Night 11045 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
854 Adult Cold Preparations (5-3) Tablet Oral 500 Mg/15 Mg/5 Mg Faracold 11045 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
855 Alfentanil Injection Parenteral 0.5 Mg/1Ml 5 Ml - 11151 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
856 Pethidine Hydrochloride Injection Parenteral 25 Mg/1Ml Relidin 11397 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
857 Hydroxyprogesterone Caproate Injection Parenteral 250 Mg/1Ml 2 Ml Femolife 11441 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
858 Brimonidine Tartrate Solution, Drops Ophthalmic 0.2 % 5 Ml - 11459 کارخانجات داروپخش قطره استریل چشمی انسانی دارویی محصول نهایی SENSORY ORGANS قدیمی
859 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 2.5 Mg Xibetal 11472 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
860 Bisoprolol Fumarate Tablet Oral 2.5 Mg Bizopex 11472 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد