محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
791 Sitagliptin Tablet Oral 50 Mg Diabetose 22428 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
792 Sitagliptin Tablet Oral 50 Mg - 22428 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
793 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 50 % 50 Ml - 22689 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
794 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 50 % 50 Ml - 22689 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
795 Teriflunomide Tablet Oral 14 Mg Terigio 22698 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS تازه وارد
796 Teriflunomide Tablet Oral 14 Mg Flugio 22698 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS تازه وارد
797 Orlistat 120Mg + Vitamins A,D3,E Venustat+Multivitamin 22839 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
798 Rivaroxaban Tablet Oral 20 Mg Prexaban 22856 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
799 Rivaroxaban Tablet Oral 20 Mg Clotox 22856 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
800 Sofosbuvir Tablet Oral 400 Mg Virussof 22867 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد