محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
781 Pediatric Grippe Syrup Oral 0.67 Mg/10 Mg/5Ml 120 Ml Pedizan 21610 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
782 Pediatric Grippe Syrup Oral 0.67 Mg/10 Mg/5Ml 120 Ml Exakid 21610 داروسازی اکسیر مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
783 Acetaminophen / Caffeine / Ibuprofen Capsule, Liquid Filled Oral 325 Mg/40 Mg/200 Mg Novapearl 21742 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
784 Contraceptive De Tablet Oral 0.15 Mg/30 Ug Marolin 21746 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی
785 Acetaminophen / Diphenhydramine / Phenylephrine Syrup Oral 160 Mg/12.5 Mg/2.5 Mg/5Ml 60 Ml Razocold 21832 لابراتورهای رازک مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
786 Acetaminophen / Diphenhydramine / Phenylephrine Syrup Oral 160 Mg/12.5 Mg/2.5 Mg/5Ml 60 Ml - 21832 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
787 Ibuprofen (As Lysine) Tablet Oral 400 Mg - 21979 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM تازه وارد
788 Fluconazole Injection Parenteral 2 Mg/1Ml 200 Ml Candiconazole 22000 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
789 Ondansetron Injection, Solution Intravenous 32 Mg/50Ml - 22103 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
790 Sitagliptin Tablet Oral 50 Mg Sitabet 22428 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد