محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
761 Metoclopramide Hydrochloride Capsule, Gelatin Coated Oral 10 Mg - 18780 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
762 Fampridine Tablet, Extended Release Oral 10 Mg Famzeera 19263 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
763 Diltiazem Hydrochloride Gel Topical 2 % - 19431 داروسازی کاسپین تامین نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
764 Cyproheptadine Hydrochloride Solution Oral 2 Mg/5Ml Cypractin 19472 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
765 Cyproheptadine Hydrochloride Solution Oral 2 Mg/5Ml 120 Ml - 19472 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
766 Cyproheptadine Hydrochloride Solution Oral 2 Mg/5Ml 200 Ml - 19472 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
767 Cyproheptadine Hydrochloride Solution Oral 2 Mg/5Ml 60 Ml - 19472 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
768 Cyproheptadine Hydrochloride Plus Multivitamin Solution Oral 2 Mg/5Ml - 19473 کارخانجات داروپخش مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
769 Amlodipine / Valsartan Tablet Oral 5 Mg/80 Mg - 19773 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM قدیمی
770 Levofloxacin Tablet Oral 750 Mg - 19797 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی