محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
751 Acetaminophen Injection, Solution, Concentrate Intravenous 150 Mg/1Ml 6.7 Ml - 18420 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
752 Acetaminophen Injection, Solution, Concentrate Intravenous 150 Mg/1Ml 6.7 Ml - 18420 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
753 Acetaminophen Injection, Solution, Concentrate Intravenous 150 Mg/1Ml 6.7 Ml - 18420 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
754 Naproxen Capsule, Liquid Filled Oral 200 Mg Naprosoft 18457 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM تازه وارد
755 Iohexol Injection Parenteral 240 Mg/1Ml 10 Ml Iopaque 18546 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
756 Iohexol Injection Parenteral 240 Mg/1Ml 10 Ml Iopaque 18546 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
757 Insulin Biphasic Isophane Injection Parenteral 70 %/30 % 3 Ml Lansulin 70/30 18649 داروسازی اکسیر کارتریج انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
758 Dextromethorphan Hydrobromide Capsule, Liquid Filled Oral 15 Mg - 18769 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
759 Dextromethorphan Hydrobromide Capsule, Liquid Filled Oral 15 Mg - 18769 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
760 Diphenhydramine Hydrochloride Capsule, Liquid Filled Oral 25 Mg Diphenpearl 18777 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد