محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
741 Ketorolac Trometamol Injection, Solution Parenteral 30 Mg/1Ml - 17972 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
742 Ketorolac Trometamol Injection, Solution Parenteral 30 Mg/1Ml - 17972 داروسازی ابوریحان آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
743 Ketorolac Trometamol Injection, Solution Parenteral 30 Mg/1Ml - 17972 داروسازی زهراوی آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
744 Ketorolac Trometamol Injection, Solution Parenteral 30 Mg/1Ml - 17972 کارخانجات داروپخش آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM تازه وارد
745 Ketorolac Trometamol Injection, Solution Parenteral 30 Mg/1Ml - 17972 داروسازی کاسپین تامین آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
746 Ticagrelor Tablet Oral 90 Mg - 18002 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
747 Ticagrelor Tablet Oral 90 Mg - 18002 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
748 Fingolimod Capsule Oral 0.5 Mg Fingolimod 18099 داروسازی زهراوی کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
749 Fingolimod Capsule Oral 0.5 Mg - 18099 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ANTINEOPLASTIC AND IMMUNOMODULATING AGENTS قدیمی
750 Acetaminophen Injection, Solution, Concentrate Intravenous 150 Mg/1Ml 6.7 Ml Tylophen 18420 داروسازی اکسیر آمپول مایع (محلول/سوسپانسیون/...) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی