محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
731 Gemifloxacin Tablet Oral 320 Mg Gemox 17672 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
732 Gemifloxacin Tablet Oral 320 Mg Gemflox 17672 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
733 Calcipotriol / Betamethasone Dipropionate Ointment Topical 0.005 %/0.064 % 30 G Psoriabet 17677 داروسازی ابوریحان نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
734 Polyethylene Glycol - Electrolyte 2 Powder, For Solution Oral 17.6 Mmol/1.46 G/1.68 G/0.745 70 G - 17761 کارخانجات داروپخش ساشه (پودر/گرانول/...) انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
735 Immune Globulin Injection Parenteral 100 Mg/1Ml 50 Ml - 17773 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
736 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 20 % 50 Ml - 17832 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
737 Magnesium Sulfate Injection Parenteral 20 % 50 Ml - 17832 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
738 Sodium Bicarbonate Injection Parenteral 7.5 % 50 Ml - 17833 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
739 Sodium Bicarbonate Injection Parenteral 7.5 % 50 Ml - 17833 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
740 Vancomycin Injection, Powder, For Solution Parenteral 1 G - 17886 داروسازی اکسیر ویال پودر انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی