محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
711 Sitagliptin Tablet Oral 100 Mg Sitabet 16303 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
712 Sitagliptin Tablet Oral 100 Mg - 16303 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
713 Levofloxacin Injection, Solution Intravenous 5 Mg/1Ml 100 Ml Levilox 16320 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
714 Levofloxacin Injection, Solution Intravenous 5 Mg/1Ml 100 Ml - 16320 داروسازی اکسیر ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
715 Levofloxacin Injection, Solution Intravenous 5 Mg/1Ml 100 Ml - 16320 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
716 Hydrochlorothiazide Tablet Oral 25 Mg - 16582 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
717 Hydrochlorothiazide Tablet Oral 25 Mg - 16582 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
718 Febuxostat Tablet Oral 40 Mg - 16693 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
719 Metformin Hydrochloride Tablet, Extended Release Oral 1000 Mg Glucoff 16845 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
720 Levonorgestrel Tablet Oral 1.5 Mg Ovocease 16870 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES قدیمی