محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
701 Barium Sulfate Suspension Oral 1 G/1Ml 240 Ml - 14399 کارخانجات داروپخش پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
702 Drospirenone / Ethinyl Estradiol Tablet Oral 3 Mg/0.02 Mg Roja 14870 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
703 Sitagliptin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 50 Mg/1000 Mg - 15478 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
704 Sitagliptin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 50 Mg/500 Mg Sitabet-Plus 15754 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
705 Sitagliptin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 50 Mg/500 Mg Glibra 15754 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
706 Sitagliptin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 50 Mg/500 Mg - 15754 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
707 Dextrose Injection, Solution Intravenous 20 % 50 Ml - 15951 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
708 Dextrose Injection, Solution Intravenous 20 % 50 Ml - 15951 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
709 Dextrose Injection, Solution, Concentrate Intravenous 50 % 50 Ml - 15952 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS تازه وارد
710 Dextrose Injection, Solution, Concentrate Intravenous 50 % 50 Ml - 15952 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی