محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
691 Acetaminophen Capsule, Gelatin Coated Oral 325 Mg Acetapearl 13708 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
692 Venlafaxine Capsule, Extended Release Oral 75 Mg - 13873 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
693 Lisinopril / Hydrochlorothiazide Tablet Oral 20 Mg/25 Mg Lisonex 13919 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
694 Esomeprazole Capsule, Delayed Release Oral 20 Mg Nexitor 13973 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
695 Esomeprazole Capsule, Delayed Release Oral 40 Mg Nexitor 13974 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
696 Esomeprazole Capsule, Delayed Release Oral 40 Mg - 13974 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
697 Esomeprazole Capsule, Delayed Release Oral 40 Mg - 13974 کارخانجات داروپخش کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
698 Articaine / Epinephrine Injection Parenteral 4 %/0.002 % 1.8 Ml Dentacain 14120 داروسازی اکسیر کارتریج انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
699 Lisinopril / Hydrochlorothiazide Tablet Oral 12.5 Mg/10 Mg Lisonex 14214 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی CARDIOVASCULAR SYSTEM تازه وارد
700 Acetaminophen Injection, Solution Intravenous 10 Mg/1Ml 100 Ml Infu-Cetamol 14254 داروسازی شهید قاضی ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی