محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
681 Acetaminophen / Caffeine Tablet Oral 500 Mg/65 Mg Cutpain 12650 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
682 Iopamidol Injection Parenteral 370 Mg/1Ml 20 Ml - 13413 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
683 Iopamidol Injection Parenteral 300 Mg/1Ml 20 Ml - 13416 کارخانجات داروپخش ویال مایع انسانی دارویی محصول نهایی VARIOUS قدیمی
684 Aprepitant Capsule Oral 125 Mg Emexir 13434 داروسازی اکسیر کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
685 Aprepitant Capsule Oral 125 Mg Aprend 13434 داروسازی ابوریحان کپسول سخت انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
686 Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablet Oral 300 Mg Viribit 13524 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
687 Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablet Oral 300 Mg Tenviral 13524 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE تازه وارد
688 Cinacalcet (As Hydrochloride) Tablet Oral 60 Mg - 13571 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی SYSTEMIC HORMONAL PREPARATIONS, EXCL. SEX HORMONES AND INSULINS تازه وارد
689 Ketorolac Trometamol Tablet Oral 10 Mg - 13573 داروسازی ابوریحان قرص انسانی دارویی محصول نهایی MUSCULO-SKELETAL SYSTEM تازه وارد
690 Acetaminophen Capsule, Gelatin Coated Oral 500 Mg Acetapearl 13706 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد