محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
661 Empagliflozin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 5 Mg/1000 Mg - 52174 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
662 Empagliflozin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 12.5 Mg/1000 Mg Empatus- Plus 52176 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
663 Empagliflozin / Metformin Hydrochloride Tablet Oral 12.5 Mg/1000 Mg - 52176 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
664 Lacosamide Tablet Oral 100 Mg Lacopat 52177 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
665 Lacosamide Tablet Oral 50 Mg Lacopat 52178 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
666 Lacosamide Tablet Oral 150 Mg Lacopat 52179 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM تازه وارد
667 Codeine Phosphate / Guaifenesin Syrup Oral 10 Mg/100 Mg/5 Ml 60 Ml - 52185 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) مایعات خوراکی (شربت/سوسپانسیون/الگزیر/...) انسانی دارویی/مخدر محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد
668 Dapagliflozin (As Propanediol) Tablet Oral 5 Mg - 52201 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی
669 Cefixime Tablet Oral 400 Mg Loprax 52222 داروسازی اکسیر قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
670 Cefixime Tablet Oral 400 Mg - 52222 داروسازی فارابی قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی