محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
531 Capsule Shell 1 - APICAP1 ژلاتین کپسول ایران سایر انسانی سایر ماده اولیه - تازه وارد
532 Penicillin V Powder, For Suspension Oral 250 Mg/5Ml 100 Ml - 52402 داروسازی فارابی پودر برای سوسپانسیون خوراکی انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
533 Antihistamine Decongestant (2) Tablet Oral 4 Mg/10 Mg - 52460 داروسازی زهراوی قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
534 Antihistamine Decongestant (2) Tablet Oral 4 Mg/10 Mg - 52460 لابراتورهای رازک قرص انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
535 Sildenafil (As Citrate) Tablet, For Suspension Oral 50 Mg Prigra 52512 پارس دارو قرص انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
536 Acetaminophen / Oxycodone Hydrochloride Tablet Oral 325 Mg/5 Mg - 52632 تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) قرص انسانی دارویی محصول نهایی NERVOUS SYSTEM قدیمی
537 Favipiravir Tablet Oral 500 Mg - 52661 کارخانجات داروپخش قرص انسانی دارویی محصول نهایی ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
538 Sildenafil Citrate Gel Topical 1 % 20 G Euphogel 52667 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی GENITO URINARY SYSTEM AND SEX HORMONES تازه وارد
539 Desonide Ointment Topical 0.05 % 15 G Desoquel 52670 پارس دارو نیمه جامدات (پماد/کرم/ژل) غیر استریل انسانی دارویی محصول نهایی DERMATOLOGICALS قدیمی
540 Antihistamine Decongestant (2) Capsule, Liquid Filled Oral 4 Mg/10 Mg - 52681 داروسازی زهراوی کپسول نرم (سافت ژل) انسانی دارویی محصول نهایی RESPIRATORY SYSTEM تازه وارد