محصولات شرکت‌های زیر مجموعه‌ای

جستجو

جستجو در محصولات

وضعیت محصول
# نام محصول نام برند کد محصول نام شرکت شکل فرآورده نوع محصول کاربرد محصول گروه محصول کاربرد در درمان وضعیت محصول
511 Acetylsalicylic Acid, Aspirin, Asa Under Mesh - 50782 (UM) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS قدیمی
512 Methocarbamol Granule - 532036 (Gr) شیمی دارویی داروپخش گرانول انسانی دارویی محصول نیمه ساخت MUSCULO-SKELETAL SYSTEM قدیمی
513 Morphine 98% - 57272 (98%) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی/مخدر ماده اولیه NERVOUS SYSTEM قدیمی
514 Theophylline Pellet 60% - 58559 (Pe 60%) شیمی دارویی داروپخش پلت انسانی دارویی محصول نیمه ساخت RESPIRATORY SYSTEM قدیمی
515 Potassium Clavulanatemicrocrystalline Cellulose Mixteure 1/1 - 61177455 (MIXA) شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
516 Potassium Clavulanatesilicon Dioxide Mixture1/1 - 61177455 (MIXS) شیمی دارویی داروپخش پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
517 Amoxicillin Trihydrate (Compact) - 61336707 ( C ) آنتی بیوتیک سازی ایران پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
518 Amoxicillin Trihydrate (Fine) - 61336707 ( F ) آنتی بیوتیک سازی ایران پودر انسانی دارویی ماده اولیه ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE قدیمی
519 Thiamine Hydrochloride, Vitamin B1 Injection Grade - 67038 (I) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پودر انسانی دارویی ماده اولیه ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM تازه وارد
520 Omeprazole Pellet 8.5 % - 73590586 (Pe 8.5%) تولید مواد اولیه داروپخش(تماد) پلت انسانی دارویی محصول نیمه ساخت ALIMENTARY TRACT AND METABOLISM قدیمی