دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین
۱۴۰۰/۰۴/۱۵

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

نظر به برنامه برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین برای عملکرد سال مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1400 در تاریخ 18/05/1400، دستور جلسه مجمع مذکور به شرح زیر اعلام می گردد:

  1. استماع گزارش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به 1400/02/31
  2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به 1400/02/31.
  3. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به  عملکرد و صورت های مالی سال مالی منتهی به 1400/02/31 و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود.
  4. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به1401/02/31.
  5. انتخاب اعضای هیئت مدیره.
  6. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
  7. سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

بدیهی است زمان و مکان دقیق برگزاری مجمع عمومی این شرکت متعاقباً از طریق این سایت، روزنامه منتخب مجمع عمومی و سامانه اطلاع رسانی کدال منتشر خواهد شد

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین