•  

  آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، شماره ۸۱

 •  

  تلفن: ۲۳۵۳۹۱۰۱- ۲۳۵۳۹۱۰۲- ۲۳۵۳۹۱۱۱

 •  

  فکس: ۲۲۰۲۳۹۱۵

 •  

  کدپستی: ۱۹۶۶۹۱۳۴۸۱

 • ایمیل: info@tpico.ir