•  

  آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، شماره 81

 •  

  تلفن: ۲۲۰۲۶۷۱۸ - ۲۲۰۴۷۱۲۳ - ۲۲۰۲۶۷۵۸

 •  

  فکس: ۲۲۰۲۳۹۱۵

 •  

  کدپستی: ۱۹۶۶۹۱۳۴۸۱

 • ایمیل: tamin.pr@gmail.com