دکتر پویا فرهت

دکترای داروسازی از دانشگاه تهران

 

دکتر محمدرضا شمس اردکانی

دکترای داروسازی از دانشگاه براتفورد انگلستان

دکتر محسن منشدی

دکترای تشخیص طبی از دانشکده پیراپزشکی

مهندس علیرضا تحسیری

فوق لیسانس مهندسی سازه از دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا

دریافت رزومه

دکتر محمدرضا سعیدی

Ph.D مدیریت کسب و کارهای بین المللی از دانشگاه لینشوپینگ سوئد

دریافت رزومه