1401/06/11

برنامه ۵ساله برای تقویت صادرات و ارتقای GMP خطوط

مدیرعامل کارخانجات داروپخش از برنامه ریزی 5 ساله برای تقویت صادرات و ارتقای GMP خطوط در این شرکت بزرگ داروسازی خبر داد.

مدیرعامل کارخانجات داروپخش از برنامه ریزی 5 ساله برای تقویت صادرات و ارتقای GMP خطوط در این شرکت بزرگ داروسازی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی تی‌پی‌کو، دکتر «محمدمسعود علیمراد» که در نوزدهمین همایش علمی داروسازان  حضور داشت طی گفت‌و گویی کوتاه درباره وضعیت صنعت تولید دارو گفت: در مجموع صنعت دارویی ما توان تولید بیش از ۹۵درصد از محصولات دارویی را دارد اما مشکل‌های اصلی در صادرات است که رقابت پذیری قیمت و شناسایی بازارهای منطقه برای عرضه محصولات را کم‌تر در دسترس داریم.

وی افزود: قدیمی بودن خطوط تولید برخی کارخانه‌ها هم مزید بر علت شده و بر همین اساس در کارخانجات داروپخش برنامه ریزی ۵ساله داریم تا هم فرآیند بروزرسانی خطوط و بخش‌های مختلف را انجام دهیم و هم صادرات محصولات را تقویت کنیم و همچنین خطوطی که طی سال‌های اخیر اقداماتش انجام شده ولی هنوز راه اندازی نشده‌اند را وارد چرخه تولید کنیم.

دکتر علیمراد از راه‌اندازی و بازگشت به تولید چندخط مهم دارویی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: مجموعه خط سرم با ظرفیت بیش از ۳میلیون تا آخر این ماه راه‌اندازی خواهد شد و خطوط ویال‌های مایع و لیوفلایس، خط جدید کارتریجهم تا پایان سال جاری راه اندازی می‌شوند.

وی با ابراز امیدواری از راه‌اندازی خط بیوتکنولوژی در همکاری با چند شرکت دانش بنیان داخلی، اظهار داشت: این خط سال‌ها پیش ساخته شده اما راه‌اندازی نشده و توانایی تولید داروهایی چون فاکتور ۱۳ و واکسن HPV را دارد.

مدیرعامل کارخانجات داروپخش در پایان درباره نمایشگاه همایش انجمن علمی داروسازان گفت: چون این نمایشگاه تخصصی داروسازان است، تمرکز اصلی بر دیدار و پاسخ به پرسش‌های مرتبط با این موضوع است و طبیعتا برای ایجاد تعامل در این زمینه نمایشگاه بسیار خوبی ا‌ست.