1403/03/22

افزایش سرمایه بیش از 50 درصدی شرکت‌های تابعه

دکتر آرین نژاد گفت: برای تمامی شرکت های زیر مجموعه برنامه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی داشته که بعد از برگزاری مجامع سالانه و تقسیم سود، این موضوع اجرایی و انجام خواهد شد.

دکتر عقیل آرین نژاد مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با اشاره به سیاست های توسعه ای و حمایتی از شرکت های زیر مجموعه و سهامداران تبییکو اظهار داشت: برای تمامی شرکت های زیر مجموعه برنامه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی داشته که بعد از برگزاری مجامع 
سالانه و تقسیم سود، این موضوع اجرایی و انجام خواهد شد. 
دکتر آرین نژاد گفت: با انجام تقسیم سود تمامی شرکت های زیر مجموعه تیپیکو به مرحله افزایش سرمایه بیش از ۵۰ درصدی وارد خواهیم شد. 
وی افزایش سرمایه احتمالی را بیش از ۵۰ درصد عنوان کرد و افزود: این مقدار به میزان عدد تقسیم سود تمامی شرکت ها مرتبط بوده و علاوه بر منفعت ایجاد شده برای سهامداران میتوان رشد سود خوبی را برای شرکت ها منصور بود. 
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین شرایط درآمد زایی و سودآوری این شرکت را در شرایط کنونی صنعت دارویی بهتر از سال گذشته دانست و گفت با سیاست ها و برنامه های اتخاذ شده علاوه بر تیپیکو میتوان رشد چشمگیر شرکت های زیر مجموعه را برای سال 1403  انتظار داشت.