1402/04/24

رکوردهای شرکت کلرپارس در سه ماهه نخست1402

شرکت کلرپارس در سه ماهه نخست سال 1402 عملکردی بسیار چشمگیر داشت.

شرکت کلرپارس در سه ماهه نخست سال 1402 عملکردی بسیار چشمگیر داشت. بنابه گزارش روابط‌عمومی این مجموعه، ضمن ارسال آماری خیره‌کننده از عملکرد شرکت کلرپارس گفت:
«هیچ شرکتی به‌خودی خود پیشرفت نمی‌کند. هیچ مجموعه‌ای به‌ خودی خود آمارهایش بالا نمی‌رود، مگر این‌که مدیریت ارشد مانند برادری بزرگتر و رهبری هم‌سو با همکارانش باشد و خودش به‌شکل میدانی در کنار پرسنل حرکت کند و بکوشد، کلرپارس با مدیریت و صمیمت و ایمان همکارانش، ماموریت‌های خود را تعریف می‌کند و پیش می‌رود. ما در کلرپارس یک خانواده هستیم.»

رکوردهای این ۳ ماه عبارتند از:

✔️ثبت رکورد تولید ماهانه: ۱۹۹۶ تن کلر و سود مایع در اردیبهشت.

✔️ثبت رکورد تولید ماهانه: ۲۰۸۵ تن کلر و سود مایع در خرداد.

✔️ثبت رکورد تولید ماهانه: ۱۱۱۸ تن آب اکسیژنه در اردیبهشت.

✔️افزایش تولید همگن ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۱۷ درصد.

✔️افزایش فروش ریالی ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۴۵ درصد و ثبت رقم ۲۳۳۷۳۸۲ میلیون ریال.

✔️افزایش ۸ درصدی تولید محصولات سود پرک، آب ژاول، کلر و سود مایع و آب اکسیژنه نسبت به بودجه مصوب.

✔️افزایش ۱۲ درصدی تولید محصول آب ژاول در ۳ ماه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل.

✔️افزایش ۹ درصدی تولید محصول سود پرک نسبت به دوره مشابه سال قبل.

✔️افزایش ۲۵ درصدی تولید محصول کلر و سود مایع نسبت به دوره مشابه سال قبل.

✔️افزایش ۷ درصدی تولید محصول کلرورفریک نسبت به دوره مشابه سال قبل.

✔️افزایش ۲۸ درصدی تولید محصول آب اکسیژنه نسبت به دوره مشابه سال قبل.
انتهای پیام/