1402/08/17
عملکرد شش ماهه شرکت های تابعه تیپیکو:

رشد 194 درصدی سودخالص زاگرس فارمد

جلسه بررسی عملکرد شش ماه اول سال 1402 شرکت زاگرس فارمد پارس برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، جلسه بررسی عملکرد شش ماه اول سال 1402 شرکت زاگرس فارمد پارس روز چهار شنبه مورخ 17 آبان1402  با حضور  دکتر توکلان، سرپرست معاونت امور شرکت‌ها و مجامع، دکتر لطفی، معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی، دکتر عابدینی، سرپرست معاونت زنجیره و سایر مدیران مربوطه شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین برگزارشد.
 

دکتر رضا روستایی، مدیرعامل شرکت زاگرس فارمدپارس ضمن اعلام برنامه های آتی شرکت زاگرس فارمد، گزارش عملکرد و دستاوردهای شش ماهه نخست سال 1402شرکت را به شرح ذیل ارائه داد.


مهمترین دستاوردهای شرکت زاگرس فارمد پارس در شش ماهه اول سال 1402:

  • رشد 194 درصدی سودخالص
  • تحقق 156 درصدی بودجه سودخالص
  • رشد 95 درصدی فروش ریالی
  • تحقق 125 درصدی بودجه فروش ریالی
  • افزایش 58 درصدی فروش مقداری
  • رشد 100 درصدی صادارت
  • تحقق 113 درصدی بودجه صادرات
  • رشد 135 درصدی تولید مقداری
  • تحقق 186 درصدی بودجه تولید

انتهای پیام/

گزارش تصویری