1403/01/26

بازدید مدیرعامل تیپیکو از انبار مرکزی و مراکز تهران شرکت توزیع داروپخش

دکتر آرین‌نژاد، مدیرعامل تیپیکو از انبار مرکزی و مراکز تهران یک، دو و مرکز تخصصی شرکت توزیع داروپخش بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، دکتر عقیل آرین‌نژاد، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری داروئی تأمین با همراهی برخی از معاونان و مدیران تیپیکو صبح امروز یکشنبه ٢۶ فروردین‌ماه 1403 از انبار مرکزی و مراکز تهران یک، دو و مرکز تخصصی شرکت توزیع داروپخش بازدید نمود.
دکتر آرین نژاد ضمن بازدید از فضای انبار و سردخانه ها، گفتگویی با پرسنل انبار و توزیع در رابطه با نحوه حمل و نقل، توزیع و میزان کارکرد خودروهای شرکت 
داشتند.
 
علیرضا خوز، مدیرعامل، معاونان و مدیران ستادی و مراکز تهران شرکت توزیع داروپخش که در این بازدید حضور داشتند در خصوص وضعیت فروش و تعداد مشتریان، نحوه چیدمان کالا و فضای انبار، نحوه دسته بندی و مسیرهای توزیع، محیط و مساحت مراکز تهران و تعداد نیروهای هر مرکز در واحدهای فروش، انبار و توزیع و لزوم به روزرسانی ناوگان حمل و نقل مطالبی را ارائه نمودند.
 
شایان ذکرست دکتر محمد کریمی، معاون امور شرکت‌ها و مجامع و مهندس سیدآرش مطهری، معاون اجرایی تیپیکو در این بازدیدها، مدیرعامل را همراهی کردند.