1402/04/17

توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی در استان فارس با همکاری مشترک ستاد اجرایی فرمان امام، تیپیکو و استانداری فارس

طی سفر یک روزه مدیرعامل و معاونین شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین نشست مشترکی با استاندار استان فارس در راستای توسعه سرمایه گذاری هلدینگ تیپیکو در زمینه های گیاهان دارویی برگزار شد.


طی سفر یک روزه مدیرعامل و معاونین شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین " تیپیکو" نشست مشترکی با استاندار استان فارس در راستای توسعه سرمایه گذاری هلدینگ تیپیکو در زمینه های گیاهان دارویی برگزار شد.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین" تیپیکو" ضمن معرفی ظرفیت ها و توانایی هلدینگ با اشاره به حمایت‌های دکتر ایمانیه استاندار فارس از توسعه و کشت گیاهان دارویی و اشتغال آفرینی در این رسته، گفت: توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی و ایجاد پژوهشکده و پالایشگاه گیاهان دارویی در فارس با حمایت وِیژه استاندار محترم استان و همکاری مشترک تیپیکو و ستاد اجرایی فرمان در غالب یک تفاهم نامه سه جانبه اتفاق خواهد افتاد.
به گزارش روابط عمومی تیپیکو، دکتر منصور نکویی نیا در مورد دیدار با استاندار فارس و توجه ویژه دکتر ایمانیه به ظرفیت‌های روستاها در مورد توسعه کشت گیاهان دارویی، اظهار داشت: یکی از موارد مطرح شده در این جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری سه جانبه استانداری فارس، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) و تیپیکو در راستای کشت گیاهان دارویی در مناطق روستایی و محروم توسط کشاورزان بومی منطقه و توانمند سازی این گروه هدف، ایجاد پالایشگاه گیاهان دارویی با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و ایدرو و عرضه محصولات فرآوری شده و ماده موثره دارویی به بازار جهانی می باشد.
وی با اشاره به اینکه این طرح مورد حمایت یونیدو است، افزود: آموزش و انتقال دانش به روستائیان در تولید و کشت گیاهان دارویی با مدل مبتنی بر قرارداد یا قرداد کشاورزی با ایجاد BDS های منطقه ای (توسعه دهنده های کسب و کار)، و فرآوری این گیاهان دارویی برای استخراج ماده موثرهای دارویی و عرضه در بازار داخل و رفع نیازهای دارویی و عرضه در بازار جهانی با ارزش افزوده مناسب در این جلسه مطرح شد.
مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین " تیپیکو" با اشاره به اینکه شرکت شیرین دارو به عنوان بال اجرایی این پروژه مد نظر است، بیان کرد: پیشنهاد استاندار فارس حمایت ویژه در زمینه اختصاص زمین به این پروژه بود و انتظار دکتر ایمانیه از تیپیکو جهت حضور و توسعه فعالیت و سرمایه گذاری در شهرک دارویی استان فارس بود.
نکوئی نیا با بیان اینکه راه اندازی شهرک دارویی و پژوهشکده مواد اولیه دارویی در فارس با همکاری دانشکده داروسازی شیراز مورد استقبال استاندار فارس بود، تصریح کرد: همکاری تیپیکو با دانشکده داروسازی و بنیاد نخبگان فارس در زمینه های ارائه طرح و فعالیت علمی، گذراندن طرح ضمن خدمت و کارورزی در شرکت‌های تابعه تیپیکو ،همکاری علمی با شرکت‌های تیپیکو و در صورت امکان جذب نخبگان و دانشجویان داروسازی و نخبگان علمی در شرکت‌های تابعه تیپیکو از جمله مباحث مطرح شده در این بخش بود.