1402/01/14

بازدید نوروزی مدیرعامل تیپیکو از داروسازی فارابی

دکتر منصور نکوئی‌نیا مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین از داروسازی فارابی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، دکتر منصور نکوئی‌نیا مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین روز پنجم فروردین‌ماه 1402 با حضور در داروسازی فارابی، ضمن دیدار نوروزی، با دکتر رجایی مدیرعامل شرکت به مذاکره پرداخت. ایشان سپس از خطوط تولیدی شرکت و آخرین وضعیت پروژه داروهای خاص بازدید کرد.