1401/08/22
با هدف تمدید گواهینامه‌های GMP؛

بازدیدکارشناسان سازمان غذا و دارو از آنتی بیوتیک سازی ایران

کارشناسان سازمان غذا و دارو جهت پایش الزامات بهداشتی و سنجش اقدامات شرکت درجهت رعایت دستورالعمل های GMP در شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، کارشناسان  سازمان غذا و دارو خانم مهندس اشکان نیاو دکتر حسین پور  از واحدهای مختلف کارخانه آنتی بیوتیک سازی بازدید کردند و اقدامات شرکت را در این راستا قابل تقدیر دانستند.
این بازدید با هدف تمدید گواهینامه‌های GMP خط تولید  پنی‌سیلین ها و خط تولید عمومی(۲) وهمچنین صدور گواهی برای خط تولید عمومی(۱) انجام شد.
بهسازی کلین روم واحدهای تولید پنی‌سیلین ها و واحد تولید داروهای عمومی، نصب چیلرهای اسکرو، تعویض خطوط نیروگاهی، بهسازی و نوسازی کامل انبار مواد اولیه و محصول مطابق با آخرین الزامات GMP ، طراحی و ساخت اتاق نمونه برداری با کلاسD و سیستم های اعلان حریق از اقدامات مهم این شرکت بوده است.