1401/07/21

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک ستاد توسعه زیست فناوری و تیپیکو

در سومین روز نمایشگاه ایران فارما انجام شد

در سومین روز نمایشگاه ایران فارما، تفاهم نامه همکاری مشترک ستاد توسعه زیست فناوری و شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی تیپیکو، شرکت سرمایه گذاری داوریی تامین به عنوان بزرگترین هلدینگ دارویی کشور سه روز پربازدید و پرخبر را در هفتمین نمایشگاه ایران فارما پشت سر گذاشت. یکی از مهترین برنامه های سومین روز نمایشگاه ایران فارما امضای تفاهم نامه همکاری مشترک میان ستاد زیست فناوری و هلدینگ دارویی تامین بود.
این تفاهم همکاری مشترک که به امضای دکتر نکویی نیا مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین و آقای دکتر مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسید، با موضوع مشارکت طرفیت در راستای توسعه صادرات محصولات در کشورهای هدف  و به منظور حمایت از رشد و توسعه صادرات محصولات مرتبط با حوزه زیست فناوری، سلامت و درمان منعقد گردید.