1401/06/11

برگزاری جلسه هماهنگی مدیران روابط‌عمومی تیپیکو

جلسه هماهنگی مدیران روابط‌عمومی شرکت‌های زیر مجموعه تی‌پی‌کو و «مرتضی محمودکلایه»

جلسه هماهنگی مدیران روابط‌عمومی شرکت‌های زیر مجموعه تی‌پی‌کو و «مرتضی محمودکلایه» مدیر روابط‌عمومی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین؛ این دیدار که در غرفه VIP تی‌پی‌کو در نمایشگاه همایش انجمن علمی داروسازان میان روابط‌عمومی شرکت‌های حاضر در غرفه مرکزی تی‌پی‌کو و «مرتضی محمودکلایه» مدیر روابط‌عمومی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین برگزار شد؛ مدیران روابط‌عمومی حاضر در این نشست درباره مسائل درون سازمانی و هماهنگی‌های لازم برای فعالیت‌هیا پیش‌رو صورت گرفت.

همچنین مقرر شد با توجه به برنامه‌های دکتر نکویی‌نیا(مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین) جلسه‌ای ویژه با حضور مدیرعامل تی‌پیکو، مدیر روابط‌عمومی هلدینگ و مدیران روابط‌عمومی شرکت‌های زیرمجموعه برگزار شود.

گفتنی‌ست در این نمایشگاه شرکت‌های تولید و داروسازی کارخانجات داروپخش، پارس دارو، ابوریحان، شهیدقاضی، زهراوی، کاسپین تامین، رازک، فارابی، اکسیر و همچنین شرکت‌های توزیع داروپخش، پخش هجرت و پخش اکسیر و حاضر بودند