1401/03/29

دکتر داروساز با تجربه صنعت سرپرست جدید کارخانجات داروپخش

بازدید و انتصاب جدید

به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛ ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ دکتر منصور نکویی‌نیا، مدیرعامل با همراهی دکتر محسن منشدی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه راهبردی تی‌پی‌کو در کارخانجات داروپخش حضور یافتند و ضمن بررسی موقعیت کلی شرکت و بازدیدی از چند خط و انبارها، دکتر محمدمسعود علیمراد را به‌عنوان سرپرست و عضو موظف هیئت مدیره جدید این شرکت معظم دارویی کشور معرفی کردند.

دکتر محمدمسعود علیمراد دارای مدرک دکترای داروسازی از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و PHd داروسازی صنعتی از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران است.

او مدرک ممیزی داخلی سری ISO9000 از SGS سوئیس گرفته و در سوابق کاری‌اش می‌توان به:مدیرعاملی شرکت‌های داروسازی سهاهلال، ایران دارو، آتی‌فارمد، تهرانن‌دارو، جابرابن حیان و الحاوی اشاره کرد.

دکتر علیمراد در گذشته مدیر تولید جامدات و کارشناس تحقیقات شرکت کارخانجات داروپخش نیز بوده است.

پایان پیام