به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛  بررسی گزارش فعالیت دوره سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ شرکت دارویی رهآورد تامین (گروه دارویی تامین -شستا) از تحقق ۱۳۸ درصدی بودجه فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل حکایت دارد.

 

مهندس محمدحسین محرابی، مدیرعامل این شرکت در خصوص گزارش عملکرد سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ این شرکت با اشاره به رشد ۷۰ درصدی فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل، از رشد کلیه شاخص‌های عملکردی اعم از تولید و فروش خبر داد.

 

 بر اساس این گزارش عملکرد فروش سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ شرکت دارویی رهآورد تامین نسبت به دوره مشابه سال گذشته به عدد قابل توجه ۵۵۰.۷۴۰ میلیون ریال (دوره قبل ۳۲۳.۴۲۱ میلیون ریال) رسیده است که نسبت به عملکرد شرکت رشد ۷۰ درصدی را تجربه کرده است.

پایان پیام