خرید 2 دستگاه سرور و یک دستگاه  SANSTORAGE
۰۷۷۸/۰۳/۲۳

خرید 2 دستگاه سرور و یک دستگاه SANSTORAGE

به‌گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو، شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید 2 دستگاه سرور و یک دستگاه SANSTORAGE مورد نیاز اتاق سرور از طریق مناقصه عمومی با رعایت تشریفات آیین‌نامه معاملات و شرایط مندرج در برگ شرایط مناقصه اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌شود با در دست داشتن معرفی‌نامه کتبی و رعایت کلیه شرایط مندرج در بند 1 آگهی حاضر، به نشانی اعلامی مراجعه و برگ شرایط مربوطه را اخذ نمایند.

متقاضیان می‌توانند از تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ لغایت ۱۳۹۹/۶/۱۶ ضمن واریز مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال به شماره حساب 165112840 نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک به‌نام شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین، جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی تهران، خیابان ولیعصر (عج)، روبروی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، شماره 81، طبقه همکف، امور اداری مراجعه نمایند.

بدیهی‌است که شرکت به پیشنهادهای مبهم، مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت مقرر ارائه شود، ترتیب اثر نخواهد داد.

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن 23539158 تماس حاصل بگیرند.

پایان پیام