شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ( تیپیکو) در نظر دارد تا از طریق مناقصه عمومی نسبت به تامین بخشی از تجهیزات تخصصی حوزه فناوری اطلاعات اقدام نماید

       لذا بدینوسیله از شرکتهای که در این حوزه فعالیت دارند و نیز دارای مجوز سازمان افتا با اعتبار می باشند دعوت می گردد در این مناقصه شرکت نمایند.

      ضمنا مهلت ارسال اسناد مناقصه ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ می باشد.۱۴۰۲/۱۲/۲۳ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

دانلود اسناد