1402/12/20

برگزاری جلسات بازخوانی عملکرد تولید و برنامه ریزی سال 1403 شرکت های تابعه تیپیکو

جلسات بازخوانی عملکرد تولید و برنامه ریزی سال 1403 شرکت های تابعه تیپیکو آغاز شد.

جلسات بازخوانی عملکرد تولید و برنامه ریزی سال 1403 شرکت های تولیدکننده محصول نهایی هلدینگ تیپیکو از صبح امروز یکشنبه بیستم اسفندماه 1402 آغاز شد.
در اولین روز این جلسات که با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد تیپیکو و دو شرکت تابعه در محل هلدینگ برگزار شد، عملکرد تولید و برنامه‌ریزی برای تولید سال 1403 شرکت‌های لابراتوارهای رازک و داروسازی فارابی بصورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم جهت حداکثر بهره‌وری شرکت‌ها اتخاذ گردید.
همچنین مقرر گردید جلسات بازخوانی عملکرد تولید شرکت‌های تابعه تیپیکو بصورت فصلی و مطابق با برنامه‌های از پیش تعیین شده برگزار شود.

گزارش تصویری