1403/02/24
با حمایت هلدینگ تیپیکو؛

بیست و چهارمین سمینار دانشجویان داروسازی ایران برگزار شد

بیست و چهارمین سمینار سالیانه دانشجویان داروسازی ایران با حمایت شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین روزهای ۱۹ الی ۲۱ اردیبهشت‌ ۱۴۰۳ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، بیست و چهارمین سمینار سالیانه دانشجویان داروسازی ایران(IPSS)  با حمایت شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین روزهای ۱۹ الی ۲۱ اردیبهشت‌ ۱۴۰۳ در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.
تیپیکو با حضوری فعال در نمایشگاه جانبی این همایش به معرفی شرکت های تابعه، محصولات و دستاوردهای این هلدینگ به اساتید و دانشجویان داروسازی مبادرت نمود.

سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور(Iranian Pharmacy Students Seminar) یا به اختصار IPSS از سال ١٣٧٣، هرساله به میزبانی یکی از دانشکده های داروسازی سراسر کشور برگزار شده است.
سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور، بزرگترین سمینار مستقل دانشجویی کشور است که دانشجویان خود تصمیم گیرنده و برگزارکننده اصلی سمینار هستند و با سابقه برگزاری بیست دوره مداوم، هم چنان به فعالیت خود در دو حوزه ی صنفی و علمی ادامه می دهد.

این سمینار هرساله با حضور جمع کثیری از اساتید و دانشجویان داروسازی با هدف ارائه دستاوردهای پژوهشی دانشجویان داروسازی، بحث و بررسی پیرامون مشکلات صنفی جامعه داروسازی و تلاش در راستای ارائه راهکارها و پیشنهادات کاربردی در جهت رفع آن‌ها و در نهایت افزایش آگاهی بخشی و ارتقای سطح علمی و پژوهشی دانشجویان داروسازی برگزار شده است.
همچنین این سمینار همواره بهترین جایگاه برای معرفی دستاوردهای علمی و پیگیری مطالبات صنفی دانشجویان داروسازی سراسر کشور بوده و دستاوردهای صنفی سمینار، همواره راه گشا و کمک کننده به سیاست گزاران حوزه دارویی کشور بوده است.