1402/10/14
نشست دکتر عطار در نشست با استاندار فارس گفت:

تولید محصولات داخلی تکیه بر دانش بومی

نشست شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با دکتر ایمانیه استاندار فارس روز پنج شنبه مورخ14دی 1402 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، طی سفر سرپرست، معاونین و مدیران ارشد شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین نشست مشترکی با دکتر ایمانیه استاندار فارس در راستای توسعه سرمایه گذاری تیپیکو  روز پنج شنبه مورخ14دی 1402 در شیراز برگزار شد.
دکتر حسین عطار سرپرست و عضوهیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ضمن معرفی ظرفیت ها و توانایی هلدینگ با اشاره به حمایت‌های دکتر ایمانیه استاندار فارس از شرکت شیرین دارو گفت: تیپیکو بزرگترین هلدینگ صنعت دارویی کشور و بزرگ صادرکننده محصولات دارویی ایران به حساب می‌آید. 
 
وی افزود: در شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین ۱۱۰۰۰ نیرو اشتغال به کار دارند، شرکت‌های این مجموعه با رویکردهای نوآورانه و به کارگیری دانش و فناوری روز دنیا و سرمایه انسانی شایسته برای تأمین داروی با کیفیت و در دسترس آحاد جامعه در تلاش هستند.
سرپرست تیپیکو تصریح کرد: شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین از طرح ها و پروژه های علمی نخبگان و دانشجویان داروسازی استان فارس استقبال میکند. 
 
دکتر حسین عطار با بیان اینکه دشمنان همچنان به تحریم دارو و تجهیزات پزشکی علیه کشور ما اقدام می‌کنند گفت: برای خروج از این گونه مشکلات تنها راه حل تولید محصولات داخلی با تکیه بر دانش بومی است.
 
دکتر ایمانیه استاندار فارس ضمن اعلام حمایت ویژه از ایجاد پژوهشکده گیاهان دارویی در استان فارس گفت: سرمایه گذاری و حضور شرکت های تیپیکو در شهرک دارویی استان فارس بسیار ارزشمند و اثر گذار است.
 
استاندارفارس افزود: شرکت شیرین دارو عملکرد مطلوبی دارد و ما از طرح های توسعه ای آن استقبال مینماییم، با تمرکز زدایی می‌توان روند تولید دارو در استان و کشور را سرعت بخشید این در حالی است که فارس توانمندی ویژه‌ای در تولید دارو دارد .