1402/01/16
دکتر پیکانپور در بازدید از فارابی؛

ما در سازمان غذاودارو تمام‌قد در کنار این شرکت هستیم

دکتر محمد پیکانپور، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذاودارو از داروسازی فارابی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، دکتر محمد پیکانپور، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذاودارو با همراهی معاونت غذاوداروی اصفهان روز پنجشنبه ۱۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ از داروسازی فارابی بازدید کردند.
پیکان‌پور با رضایتمندی از روندهای تولید گفت: از زحمات دکتر رجایی، مدیرعامل فارابی و همچنین دکتر نکوئی‌نیا، مدیرعامل تیپیکو قدردانی می‌کنم. مشخص شد به لحاظ شرایط مواد اولیه و بازدهی، وضعیتی مناسب وجود دارد؛ و از ابتدای دی ماه مشخصاً تولید آنتی‌بیوتیک به یک ثبات نزدیک شده است.  از مدیرعامل محترم می‌خواهیم که همین رویه‌ را ادامه دهند تا با توجه به سهم عمده حدود ۶۰ درصدی که فارابی در تولید آنتی‌بیوتیک کشور دارد، بتواند در تامین نیاز کل کشور موثر باشد. زیبنده کشورمان نبود که در گروه‌های مختلف آنتی‌بیوتیک نیازمند کشورهای خارجی باشیم. قطعاً مجموعه فارابی این توان و ظرفیت را دارد که با برنامه‌ریزی بتواند مشکلات را رفع کند، و همچنین ما در سازمان غذاودارو تمام‌قد در کنار این شرکت هستیم.