1401/09/19

بازدید هیئت‌مدیره تیپیکو از شرکت ژلاتین کپسول ایران

اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) از شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو؛ صبح روز پنجشنبه 17 آذرماه 1401 دکتربهروز براتی سده رئیس هیئت‌مدیره، دکتر مهدی زرین و دکتر حسین تملکی اعضای هیئت‌مدیره به همراه دکتر منصور نکوئی نیا، مدیرعامل و نائب رئیس و مهندس اصفهانی دبیر هیئت‌مدیره هلدینگ تیپیکو از شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران بازدید کردند.
در ابتدای این بازدید، طی جلسه ای، دکتر رمضانی کلمر، مدیر عامل شرکت، در خصوص عملکرد و برنامه‌های تولیدی و توسعه محصولات و روند پیشرفت پروژه توسعه خطوط تولید شرکت گزارشی ارائه داد. در ادامه اعضای هیئت‌مدیره از خطوط تولید و محل اجرای پروژه شرکت بازدید به عمل آوردند.