1401/08/26

هم افزایی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از دو شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو و لابراتوارهای رازک بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی تیپیکو، گروهی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با موضوع "راهیان پیشرفت" در راستای آشنایی با دستاوردها و اقدامات انجام شده در بخش دارویی کشور پس از انقلاب، صبح روز پنجشنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۱  از مجموعه آزمایشگاه‌های شرکت توفیق‌دارو و همچنین خطوط جامدات و ویال‌های تزریقی دامی داروسازی رازک بازدید کردند.
این دانشجویان از  نزدیک با  نحوه کار بخش‌های تولیدی و تحقیقاتی شرکت های تولید دارو آشنا شدند و در جلسه پرسش و پاسخ از جزئیات آن اطلاعات کسب کردند.

گزارش تصویری