مناقصه عمومی 04/09

شرکت اوزان در نظر دارد 1200 کیلوگرم ماده هپارین و 200 کیلوگرم ماده انوکساپارین مورد نیاز کلیه کارخانجات دارویی هم گروه خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید.

داروسازی دنیا در حال تغییر است

گلایه دکتر محلاتی از کم‌توجهی دانشگاه و صنعت به امور رگولاتوری