دکتر حسین تملکی

عضو هیئت مدیره

تلفن :23539102

نمابر :22023915

نشانی :تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، ناهید غربی، پلاک 81

پست الکترونیک :tamaloki@tpicoholding.com

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی