دکتر علی اکبر عباسی

معاون مالی و پشتیبانی

تلفن :02123539105

نمابر :02122023915

نشانی :تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان ناهید غربی پلاک 81

پست الکترونیک :

سوابق :دانلود سوابق علمی و اجرایی