به گزارش امور رسانه ای تی پی کو ؛شركت كارخانجات داروپخش در پنجاه و دومين كنگره علمي انجمن دندانپزشكي كشور حضوري فعال داشت. اين كنگره از 19 تا 22 ارديبهشت ماه در مركز همايش هاي برج ميلاد توسط انجمن هاي دندانپزشكي و  حدود 3000 نفر شركت كننده برگزار گرديد.

حضور چشمگير دندانپزشكان در غرفه شركت همراه با معرفي كارتريج دنداني جديد دنتانست 3% (حاوي پريلوكائين فلي پرسين) كه جهت بي حسي موضعي و بلوك عصبي در دندانپزشكي بدليل فقدان آدرنالين براي بيماران قلبي و افراد داراي آلرژي كاربرد بسيار دارد، توانست توجه شركت كنندگان را به خود جلب نمايد. شركت كارخانجات داروپخش با ارائه اين دارو به بازار دارويي كشور توانسته گامي ديگر در عرصه خودكفايي كشور بردارد.

پایان پیام