رشد فروش ۵۲ درصدی در شرکت شيمی دارويی داروپخش رخ داد
۱۳۹۹/۱۰/۰۸

رشد فروش ۵۲ درصدی در شرکت شيمی دارويی داروپخش رخ داد

به گزارش امور رسانه‌ای تی‌پی‌کو؛ میزان فروش ماهیانه شرکت شيمی دارويی داروپخش در آذر ماه امسال نسبت به آبان رشدی ۶ درصدی داشته است.

 

مقایسه فروش شرکت در دو آذر سال‌های ۹۹ و ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۶ درصد افزایش یافته است.

 

بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در آذر ماه امسال، مواد موثره دارويی بوده و شرکت فروش صادراتی هم نداشته است.

 

فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه ۱۳۹۹ و در مقایسه با مدت مشابه در سال ۱۳۹۸، رشد ۵۲ درصدی را تجربه کرده است.

پایان پیام